Verantwoord onderwatersport in de 1,5 meter samenleving.


We mogen weer duiken, maar …… ietsiepietsie anders.

 

 

Wat is er in de huidige situatie mogelijk.
•    Iedereen kan met toestemming van de gemeente trainen en opleidingen volgen
•    Recreatief duiken met maximaal twee personen in de eigen omgeving en met aangepaste procedures is toegestaan
•    Gemeente en/of eigenaar bepalen bij duikplekken de toegang, voorzieningen en het parkeerbeleid
•    Binnenzwembaden zijn weer open gegaan vanaf 11 mei

 

Kijk even op de site van onderwatersport waar jij je aan moet houden

 

BLIJF VEILIG: BASISBESCHERMINGSMAATREGELEN TEGEN HET NIEUWE CORONAVIRUS

In het licht van de recente uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19), stelt het medische team van DAN Europe voor dat u goed voor uw gezondheid zorgt en anderen beschermt door enkele basisaanbevelingen te volgen, waaronder:
•    Was regelmatig uw handen
•    Handhaaf sociale afstand
•    Raak je ogen, neus en mond niet aan
•    Oefen ademhalingshygiëne
•    Als u koorts heeft, hoest en ademhalingsmoeilijkheden heeft, zoek dan vroegtijdig medische hulp
•    Blijf geïnformeerd en volg het advies van uw zorgverlener op
De epidemiologische situatie evolueert voortdurend.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en leer meer over alle beschermende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie, of raadpleeg de bronnen die door het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar zijn gesteld in het land waar u woont.
 
 
DESINFECTEER UW DUIKUITRUSTING NAAR BEHOREN

Met betrekking tot de COVID-19-uitbraak zijn er in de duikgemeenschap vragen gerezen over de overdracht van ziekten bij het gebruik van huurapparatuur.

Met de dreiging van coronavirus in ieders gedachten willen duikers weten welke voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen de verspreiding van ziekten. Voorlopige informatie suggereert dat het nieuwe coronavirus een paar uur op oppervlakken kan overleven.

In ieder geval is een goede ontsmettingsapparatuur van cruciaal belang, met name:
•    Tweede trap / mondstuk ademautomaat
•    Snorkel
•    Mondstuk inflator van de trimvest
•    Binnenzijde van het masker

Houd rekening met het volgende:
•    Huishoudelijke schoonmaakmiddelen zijn even effectief tegen COVID-19 als tegen de verkoudheids- en griepvirussen. In dit verband raden we het gebruik aan van een oplossing van 1% waterige oplossing van  natriumhypochloriet (bleekmiddel) met een actietijd van > minuten, waarbij u ervoor zorgt dat de oplossing elk deel bereikt (totale onderdompeling). Gebruik het product volgens de instructies van de fabrikant en spoel alles af met vers water.
•    Voor gewone oppervlakken (tafels, handgrepen, schakelaars, stoelen, enz.) Raden we aan alleen producten te gebruiken die zijn goedgekeurd voor oppervlakte-desinfectie, zoals sprays, doekjes of geschikte desinfectiemiddelen.

Opgepast:
•    Producten die vaak worden gebruikt om duikuitrusting te reinigen, maar die niet effectief zijn tegen coronavirus, zijn antibacteriële en chloorhexidine-mondspoelingen of sprays.
•    Er zijn geen aanwijzingen dat het aanbrengen van heet zeepwater effectief is met betrekking tot desinfectie, behalve bij temperaturen boven de 40°C en voor actietijden van meer dan 20 minuten (bijv. machine was).
•    Het gebruik van goedgekeurde oppervlakte-desinfectieproducten, zoals sprays, doekjes, enz., Met andere procedures dan volledige onderdompeling in een natriumhypochlorietoplossing zoals hierboven aangegeven, garandeert geen desinfectie van duikuitrusting.