Duiken is een sport die niet zonder risico's is. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat duikers goed opgeleid en getraind zijn, hun ervaring bij houden (zwembad duiken zijn geen teken van zwakte doch helpen ervaring met uitrusting uw niveau op peil te houden!) en zich strikt houden aan veiligheidsregels. Tevens kan het uitsluiten van een ziekte of gebrek de veiligheid tijdens het duiken vergroten. Dit is één van de redenen waarom een medisch onderzoek door veel duikscholen, of organisaties verplicht wordt gesteld.Daarnaast is het van belang dat hoe gezonder en meer getraind een duiker is, hoe minder groot de kans is dat anderen in zijn/haar buurt betrokken kunnen raken bij de gevolgen en complicaties die duikongevallen kunnen veroorzaken. Hoewel er weinig over is gepubliceerd, komt uit één studie naar voren (Edmonds) dat van de honderd ernstige duikongelukken vijfentwintig duikers lichamelijke afwijkingen hadden die het duiken compliceerden. Bovendien was negen duikers aangeraden om niet te gaan duiken.
Zorg als u duikt dat u fit bent en de inspanning kan leveren om zonodig "tegen de stroom in te zwemmen" Duiken in beschutte (tropische) wateren stelt geheel ander eisen dan duiken in koude wateren met minder zicht en stroming. Er zijn geen aanwijzingen dat ouderdom de duikvaardigheid negatief beïnvloedt. Het zal wel duidelijk zijn dat met de jaren ziektes zich kunnen manifesteren die wel een negatieve invloed op de duikvaardigheid kunnen hebben.

Edmonds' Diving and Subaquatic Medicine ISBN: 978 0 340 80629 6
Dit boek zou elke duiker en duikerarts in zijn bibliotheek moeten hebben. Het vertelt helder en makkelijk de medische aspecten welke men als duikerarts zou moeten weten.

U kunt het hier gratis downloaden.