Ruim 90 procent van de mensen neemt wel eens een medicijn tegen een of andere aandoening. Dit zijn niet alleen door een arts voorgeschreven medicijnen, maar ook medicijnen die vrij bij de drogist te verkrijgen zijn. Het is natuurlijk van groot belang om te weten of je zonder gevaar met deze medicijnen kunt duiken. Van de meeste medicijnen is echter niet bekend hoe zij zich gedragen onder druk. Maar vanuit de geneesmiddelenkennis en vanuit de duikgeneeskunde kan wel gesteld worden dat sommige medicijnen niet geschikt zijn om mee te duiken. Maar vaak is de reden waarom de medicijnen voorgeschreven worden, op zich al genoeg om het duiken te ontraden.

Achtereenvolgens bespreken we groepen medicijnen, waarvan aangegeven wordt of je hiermee wel of niet kunt duiken. Van iedere groep worden een aantal specifieke voorbeelden gegeven. Het gaat te ver om precies op de achtergronden in te gaan. Om die reden wordt alleen gekozen voor een simpele ’ja‘ of ’nee‘ benadering voor het betreffende geneesmiddel.

Voor de specifieke achtergronden verwijzen wij je naar de diverse duikmedische boeken, of raadpleeg de website van het Farmacotherapeutisch Kompas of vraag dit na bij een van de duikartsen van duikerarts (NICDA).


De lijst van geneesmiddelen waar wel of niet mee gedoken mag worden:

Anti-epilepsie middelen:
Dit zijn Diazepam, Carbamazepine, Fenytoïne, Clonazepam. Voor deze medicatie geldt: niet duiken. Ook geldt epilepsie als indicatie om niet te gaan duiken.

Antihistaminica:
Deze stof wordt vaak als anti-allergiemiddel gebruikt. De oude antihistaminica hebben vaak een slaapverwekkende component in zich. Een voorbeeld hiervan is Hydroxicicine. Hiermee kan niet worden gedoken. De nieuwere Antihistaminica hebben deze problemen niet. Voorbeelden hiervan zijn Desloratidine, Levocetirizine en Fexofenadine.

Anti-psychotica, anti-depressiva en anxiolytica:
Dit zijn middelen die veel gebruikt worden. De reden waarom ze gebruikt worden, is al reden tot afkeuring. Voorbeelden zijn Promazine, Chloorpromazine, Levomepromazine, Thioproperazine, Chloorprotixeen, Flupentixol, Haloperidol, Droperidol, Pipamperon, Pimozide. Voor deze medicatie geldt: niet duiken.

Anti-depressiva:
Veel voorgeschreven middellen zijn Amitriptyline, Fluoxetine, Fluvoxamine, Imipramine, Opipramol. Voor deze medicatie geldt: niet duiken.

Anxiolythica:
Diazepam, Clonazepam, Oxazepam, Temazepam. Voor deze medicatie geldt: niet duiken. Ook met Lithium mag niet worden gedoken.

Anti-zeeziektemiddelen:
Cyclizine en Difenhydramine zijn goed te gebruiken. Wel dient je ze eerder boven water gebruikt te hebben. Als er geen bijwerkingen optreden, kan je ze ook zonder problemen onder water gebruiken.

Anti-hypertensiva:
Deze middelen worden gebruikt bij een hoge bloeddruk. Met name de bèta-blockers worden afgeraden tijdens het duiken. Voorbeelden zijn Atenolol, Propranolol en Metoprololtartraat.

ACE-remmers:
Deze middelen waaronder Enalapril en Captopril worden goed verdragen.

Calcium-antagonisten:

Onder andere Verapamil en Diltiazem. Voor deze medicatie geldt: niet duiken. Nifedipine, Nicardipine en Nitrendipine kunnen na de instapperiode wel goed gebruikt worden. Ook middelen als Felodipine, Amlodipine en Isradipine kunnen goed gebruikt worden.

Voor de directe vaatverwijders als Hydralazine en Endralazine geldt: niet duiken.

Centraal werkende anti-hypertensiva:
Hierbij zijn de voorbeelden Reserpine, Alfa-Methyldopa, Clonidine en Guanfacine. Voor deze medicatie geldt: niet duiken.

Het gebruik van Diuretica levert na de instapperiode geen probleem op. Voorbeelden zijn Furosemide, Triamtereen, Hydrochloorthiazide.

Anti-biotica: Middelen als Tetracycline en Doxycycline maken de gebruiker wat gevoeliger voor zonlicht. Zolang de algehele conditie van de gebruiker in orde is, is er vaak geen bezwaar om deze middelen te gebruiken.

Anti-astma middelen:
Vaak is de astma al een reden om het duiken te ontraden.
Inhalatiesteroïden als Budesonide en Fluticason leveren geen probleem op. Wanneer Salbutamol voorgeschreven wordt, is het niet verstandig te duiken.

Anti-coagulantia:
Deze bloedverdunnende medicijnen zijn ook om de reden waarom ze gegeven worden, vaak al reden tot afkeuring. Met middelen als Acenocoumarol mag niet worden gedoken. Het gebruik van Acetylsalicylzuur of Carbasalaatcalcium dient individueel bekeken te worden.

Anti-malariamiddelen:
Van Mefloquine (Lariam) is bekend dat dit problemen op kan leveren. Je zou in plaats van de gebruikelijke twee weken, zes weken van te voren kunnen beginnen met het medicijn om te kijken of er bijwerkingen optreden. Als dit het geval is, dient het duiken gestaakt te worden. Malarone is er een goed nieuw anti-malariamiddel dat geen bijwerkingen voor het duiken zou hebben.

Bloedsuikerspiegelverlagende middelen:
Voorbeeld zijn Tolbutamide en Metformine. Wel dient je op te passen met lage bloedsuikerspiegels. Diabeten die goed ingesteld zijn op Insuline en regelmatig intensief sporten, zonder dat er sprake is van zogenaamde hypo’s, kunnen in bepaalde gevallen duiken.

Corticosteroïden:
Het gebruik van Prednison-preparaten zowel lokaal als pil of injectie hoeven in principe geen probleem op te leveren voor het duiken.

Hormoongebruik:
De anti-conceptiepil is geen probleem. Ook het gebruik van pleisters tegen overgangsklachten levert geen problemen op.

Schildkliermiddelen:
Als de schildklierfunctie op medicijnen zoals Thyrax goed is ingesteld is er geen probleem.

Verkoudheid:
Bij verkoudheid moet je niet gaan duiken. Bij een verstopte neus of moeilijk kunnen klaren is Xylometazoline wel geschikt. Echter moet je dit slechts kortdurig gebruiken.

Pijnstillers:
Paracetamol, Brufen, Diclofenac vormen geen probleem tijdens het duiken.

De lijst van medicatie is verre van compleet, maar er is gekozen van een korte indruk van de meest gebruikte medicijnen. In de regel geldt overigens wel dat als er op het medicijn een sticker staat dat het de rijvaardigheid kan beïnvloeden, ook duiken hiermee niet geschikt is. Zoals al eerder gezegd, dient wel per geval bekeken te worden of de aandoening of klachten waarvoor het medicijn gegeven wordt en de medicijnen zelf een reden zijn om het duiken te ontraden.


Vragen:
Als u verder nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.