Als u gaat duiken dan wordt uw lichaam blootgesteld aan verhoogde drukken, dit heeft gevolgen voor het lichaam. Een duikmedische keuring is dan ook vooral een druk gerelateerde keuring bij allerlei orgaansystemen, bestaande medische aandoeningen en medicijngebruik.

Er zijn een aantal keuringsaspecten die specifiek zijn voor een duikmedische keuring. Niet iedere huisarts, sportarts of keuringsarts is hiervan op de hoogte. Op de site van mijnduikersarts.nl vindt u alle artsen die de opleiding gevolgd hebben en gecertificeerd zijn tot sportduikerarts (NICDA).

Waar bestaat de keuring uit:


De duikmedische keuring bestaat uit een aantal onderdelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

Op eventuele medische problemen wordt ingegaan, en waar nodig naar een oplossing gezocht. Daarnaast kan er in overleg met uw behandelend (huis)arts bijvoorbeeld medicatie aangepast worden, zodat duiken toch mogelijk kan blijken. Ook kan het voorkomen dat u doorverwezen wordt naar een duikmedische collega voor verder specialistisch onderzoek.

Het lichamelijk onderzoek bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • Uw trommelvliezen worden geïnspecteerd.
  • Er vindt een longfunctieonderzoek plaats.
  • Er wordt naar uw hart en longen geluisterd.
  • Er vindt een neurologisch onderzoek plaats.
  • Uw bloeddruk wordt gemeten.
  • Uw urine wordt onderzocht.

 

Welke zorgverzekeraar vergoedt uw sportmedisch duikonderzoek

Klik hier voor een overzicht.